reddit phone number brukt hf radio til salgs UP vil skjerpe straffen for mobilbruk på veien

Antallet som dør i trafikkulykker, øker i sommermånedene. Nå ønsker Utrykningspolitiet (UP) å skjerpe straffen for bilister som bruker mobiltelefon på veien.

låne bort våpen Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

jon jones comeback innenriks

bilde i dikt Ulovlig mobilbruk, som er blant årsakene til at sommermånedene er høytid for trafikkulykker, gir i dag et forenklet forelegg på 1.700 kroner. Nå kan den summen øke, skriver ABC Nyheter.

soeskensjalusi i voksen alder – De som har førerkort på prøve, vil få dobbel prikkbelastning, seks prikker. Det er faretruende nær grensen for å miste førerkortet. Det vil være et godt signal å sende ut at det vil være enda strengere reaksjoner, sier UP-sjef Runar Karlsen.

supported employment nav Samferdselsdepartementet sendte nylig ut på høring et forslag om å prikkbelaste misbruk av mobil under kjøring med svarfrist til september. I høringsnotatet stadfestes det at mobilbruk gir fra 22 til 164 ganger høyere risiko for ulykker, enn ved vanlig kjøring.

present bike price Det er spesielt om sommeren risikoen er høy.

standardfradrag familiebarnehage 2017 – Det er dessverre en periode hvor det er flere alvorlige ulykker enn ellers i året. Det er nedsiden av sommerferie, det er flere dødsulykker i sommermåneden. I juni var det 14 drepte – det er det høyeste antallet hittil i år. Historien gjentar seg. Juli har begynt noe bedre, sier Karlsen.

julekveldsvisa tekst 2016 (©NTB)