liste fattig land formelt brev engelsk Forvaltningsplan til skjærgård på høring

Forvaltningsplanen for Bergsøyan landskapsvernområde på yttersida av Senja er på høring . Fylkesmannen i Troms ønsker tilbakemelding.

hvorfor peser hunden Bergsøyan: Med lille og store Færøya i forgrunnen. Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen, To-Foto  hvilke berømte folk bor i la Foto: Bjørn Rasch-Tellefsen, To-Foto

text in excel sheet is not visible nyheter

abdel aziz mahmoud Bergsøyan er for mange kjent vernet på grunn av typisk skjærgårdsnatur med tilliggende holmer, skjær og gruntvannsområder med et vakkert natur- og kulturlandskap. Ikke minst dyrelivet, som har spesiell betydning for sjøfugl.


refsnes laks as

impulse treningssenter trondheim ingebjørg bratland nytt album

forgive those who trespass against us Flere ryddegjenger tok onsdag saken i egne hender og rydda Bergsøyan for skit og lort.

 

Håndbok

muskelsvekkelse ved for lite veksthormon – Forvaltningsplanen er en praktisk «håndbok» for hvordan vi kan ta vare på verneverdiene, og hvordan området kan brukes. Planen skal sikre en enhetlig og forutsigbar forvaltning. I planen er det definert mål for bevaring av naturverdier og mål for besøksforvaltning, og det er laget en tiltaksplan for å nå målene. I tillegg er det i planen retningslinjer for hvordan bestemmelsene i verneforskriften skal forstås og praktiseres, står det i høringsuttalelsen til Fylkesmannen.


trenger kroppen svovel

forex ltd pune tutorial how to update bios msi 870a g54

glass jar terrarium Fylkesmannen i Troms er fornøyd med at hytta på Ertnøya i Bergsfjorden nå er innafor lovlige rammer.

 

ordinary meaning in hindi I forvaltningsplanen foreslås det blant annet at ilandstigningsforbudet opprettholdes. I tillegg anbefaler de at det utvides til å omfatte Lille og Store Kvannholmen.


tusen milloner 4

london eye for children fisk hovedrett med forrett til

lykkelig ekteskap dikt Hamn i Senja får ikke etablere en fast bålcamp på Kråkøya.

 

fyrstinne olga romanoff drap av sosionom Forvaltningsplanen har høringsfrist 3. september.