samlinger i barnehage fishland horten meny Ruster opp vei på Senja

Lekang- og Stangnesveien i Tranøy får en opprusting.

født på en torsdag Veiarbeid, asfaltering. Illustrasjonsbilde.  newburgh new york airport Foto: Ellinor Sarnes

mandal norway 10 forecast nyheter

skomaker oslo anbefaling Den andre uka i august, uke 32, starter opprustingsarbeidet på Lekang- og Stangnesveien i Tranøy.

østsiden kirurgiske praksis På Tranøy kommunes hjemmesider står det at det skal skiftes ut masser på noen strekninger, stikkrenner skal skiftes og det skal legges nytt bærelag og asfalt på hele strekningen. Store deler av strekningen skal også grøftes på nytt.

niemiekie biuro podróży Arbeidene kan ikke gjøres uten å måtte stenge veien i perioder, påpeker kommunen, som vil informere om klokkeslett på et senere tidspunkt. Uansett vil det være stengning i perioder på omlag tre timer.

diagonal meaning in telugu Entreprenør som skal utføre arbeidet er Transportsentralen Finnsnes AS.